EN
EN
 • 功能性道路材料
  功能性道路材料
  功能性道路材料
  系列的產品設備可實現新修建公路網項目 中混泥土砂產品的獨特功用化實際需求。主要包括:木頭素纖維材料、混泥土砂抗脫落劑、防火劑等。
  產品

  376--------m.sxlonghua.cn

  9--------m.eqyd.cn

  205--------m.szdht2008.com.cn

  400--------m.df3.com.cn

  777--------m.cbhcn.com.cn

  548--------m.too0yh2v.cn

  298--------m.pifa668.com.cn

  1008--------m.htdd.net.cn

  123--------m.gongweng.cn

  71--------m.mwiw.cn